Orientacija    
   ... domov   Savinjska orientacijska liga PD Žalec in POT PD Žalec in SPOT SPOT BMUMOC


Planinska orientacija je s planinskimi dejavnostmi nadgrajena orientacija po hribovitem površju.

Planinske dejavnosti, ki v primeru planinske orientacije nadgrajujejo orientacijo, so: hoja po markiranih in nemarkiranih poteh ter brezpotju, uporaba kompasa ter planinskih kart oz. državnih topografskih kart, reševanje nalog, ki so bistvenega pomena za planinsko dejavnost (varstvo narave, prva pomoč, planinski vozli, gorska reševalna služba ipd.), skupinska dejavnost – v planinstvu individualnost v smislu samostojne hoje ni zaželena oblika, saj je združena z veliko mero rizika. Zato se v večino dejavnosti vpeljuje izvajanje aktivnosti v skupinah.

Planinsko orientacijsko tekmovanje (POT) predstavlja pregled znanja iz orientacije, teoretičnega in praktičnega poznavanja snovi Planinske šole, splošnega planinskega znanja, telesne pripravljenosti.

Cilj POT je tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanje pokrajine in upoštevanje načel Častnega kodeksa slovenskih planincev.

Najpomembnejše lastnosti POT so:
- poudarek je na množičnosti in ne na tehnični zahtevnosti,
- načeloma potekajo po javnih oz. označenih poteh ter brezpotju v hribovitem svetu,
- so ekipna tekmovanja (od 3 do 5 članov),
- v področnih planinskih orientacijskih ligah praviloma ni štartnine, saj velja načelo solidarnosti,
- so namenjena vsem starostnim skupinam:

Tekmovalne kategorije:
- kategorija A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
- kategorija B: učenci do vključno 9. razreda osnovne šole,
- kategorija C: mladina (do vključno 20 let),
- kategorija D: člani (od 18 let),
- kategorija E: starejši (od 45 let),
- kategorija F: družine (najmanj eden od staršev oz. starih staršev in otroci do vključno 9. razreda osnovne šole),
Na SPOT-u so osnovnim kategorijam dodane še odprte:
- kategorija G: osnovnošolska odprta (ekvivalentna kategoriji B),
- kategorija H: odprta (ekvivalentna kategoriji D),
- kategorija I: odprta (ekvivalentna kategoriji E).

Tekmovalci uporabljajo državne topografske karte merila 1 : 25.000 (DTK 25) ali planinske karte enakega merila ali izjemoma državne topografske karte merila 1 : 50.000 (DTK 50) in rešujejo različne praktične naloge iz orientacije, planinskih vozlov, prve pomoči, varstva narave, poznavanja gorstev in splošnega planinskega znanja, izpolnjujejo pisne naloge iz snovi Planinske šole.

Meri se jim čas na progi (vsaka minuta na progi več kot idealen čas pomeni kazensko točko). V vseh kategorijah so za tekmovalce obvezni čevlji s podplatom iz narebričene gume.

Organizator tekmovanja je PD, MDO ali Odbor za orientacijo MK PZS. Na tekmovanjih lahko sodelujejo tudi ekipe drugih organizacij.

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) je vsako leto v maju, praviloma drugi ali tretji vikend. Točen datum, soorgani-zatorja, višino štartnine in kraj tekmovanja na predlog Odbora za orientacijo MK PZS določi Upravni odbor MK PZS. Osnovni podatki o tekmovanju so vsako leto objavljeni v brošuri Mladinska komisija PZS v posameznem letu. Razpis tekmovanja je praviloma v mesecu aprilu objavljen v Mladinski prilogi Obvestil PZS in na spletnih straneh PZS (http://www.pzs.si/) ter na spletnih straneh Mladinske komisije PZS (http://mk.pzs.si).

Če želijo društva oziroma ekipe iz posamezne področne planinske orientacijske lige nastopati na SPOT, morajo izvesti vsaj tri tekmovanja (za nove planinske orientacijske lige izjemoma dve) do konca aprila vsakega leta.

Če je ta pogoj izpolnjen, se na SPOT uvrstijo tri najboljše ekipe iz vsake kategorije. Organizatorji in tekmovalci morajo v področnih planinskih orientacijskih ligah upoštevati določila Pravil POT in Pravil planinske orientacijske lige.

SPOT praviloma traja za ekipe v kategorijah C, D in H dva dni, za ostale pa en dan. Tekmovanje se prvi dan za kategorije C, D in H začne s POT, nadaljuje z reševanjem nalog in vrisovanjem KT, konča pa z nočnim POT, kjer je poudarek na znanju in ne hitrosti. Drugi dan SPOT je za vse ekipe daljše in tehnično zahtevnejše POT. Naloge na SPOT so načeloma enakih zvrsti kot na področnih tekmovanjih, a so pripravljene na težji ravni. Na SPOT lahko v odprtih kategorijah poleg ekip drugih organizacij sodelujejo ekipe PD, ki se niso uvrstile v redni del tekmovanja ali pa sploh ne tekmujejo v področnih planinskih orientacijskih ligah.

Planinska orientacija je zanimivo in poučno tekmovanje. Člani našega društva na tekmovanjih nastopajo že dolgo in so dosegli lepe rezultate. Smo organizatorji področnih tekem in ter soorganizatorji SPOT-ov, kadar jih organizirajo društva Savinjske planinske orientacijske lige, katere člani smo.

 

PRIDRUŽITE SE NAM!

Število obiskov: 28878 , izdelano v 0.16637301445007 s
Poslji postoinfo@pdzalec.si